Den fredede natur er indhegnet nogle stederDen fredede natur

Afgræsning er en pleje af naturen

Da de første mennesker kom til området, begyndte de at påvirke naturen, og det gør de stadig.

Den natur, som findes i de fredede områder i Mols Bjerge, er derfor ikke vild natur, men en dyrket natur.

Fredningen af naturområderne i Nationalpark Mols Bjerge kræver stadig pleje for at man kan opretholde naturtyperne. Plejen sker for det meste ved at sætte dyr på græs i områderne, som derfor er indhegnet.

 Hvorfor fælder man så mange træer i Nationalpark Mols Bjerge?

Den fredede natur

Der fældes en del træer for at fremhæve den fredede natur og give den bedre plads

Fredningen i Mols Bjerge er en landskabsfredning, der skal sikre, at istidslandskabet er synligt, og at bestemte naturtyper vedligeholdes. Før fredningen blev der plantet mange træer i plantager i området, da man opgav at dyrke jorden som landbrugsjord. Nogle af disse plantager er i de senere år blevet fældet som et led i fredningens gennemførelse.

 Hvordan passer man på de sjældne planter og dyr?

Den fredede natur

Hedepletvinge

Nationalpark Mols Bjerge har mange områder med specielle naturværdier, hvor fokus er på planter, dyr og insekter og deres levesteder.

Disse områder passes og plejes af stat og kommune.

Mange af Danmarks særlige og truede arter findes i Mols Bjerge.

 Læs mere om naturtyper på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside>>