Kort information om Nationalpark Mols Bjerge

Om Nationalpark Mols BjergeHvad er Nationalpark Mols Bjerge?

Nationalpark Mols Bjerge er et område. Nationalparkfond Mols Bjerge er et sekretariat og en bestyrelse, som disponerer over midler til at bruge på at opfylde Nationalparkfond Mols Bjerges formål inden for området Nationalpark Mols Bjerge.

Hvor ligger Nationalpark Mols Bjerge?

Nationalpark Mols Bjerge ligger på den sydlige del af Djursland
[map type=”address”]syddjurs kommune[/map]

Hvem ejer Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparkfond Mols Bjerge ejer ikke området. De 180 km2 er 80 % privatejet, og de 20 % er ejet af stat (Naturstyrelsen) og Syddjurs kommune.
De blå felter er offentligt ejede arealer.

Om Nationalpark Mols Bjerge

Se mere på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Hvem betaler for Nationalpark Mols Bjerge?

Nationalparkfond Mols Bjerge er en fond under Miljøministeriet, som afsætter 7,5 mio. til Nationalparken på finansloven hvert år.Pengene skal bruges på projekter inden for Nationalpark Mols Bjerge på natur, landskab, kultur, friluftsliv, forskning, undervisning og formidling.

Hvad laver nationalparkfond Mols Bjerge?

Grundlaget for Nationalparkfond Mols Bjerges arbejde er frivillige aftaler, dvs. at Nationalparkfond Mols Bjerges bestyrelse kun sætter et projekt i gang, hvis ejeren af området vil have det, og hvis det opfylder et eller flere af Nationalpark Mols Bjerges formål.

Mange lodsejere eller organisationer vælger at søge støtte til projekter hos Nationalparkfond Mols Bjerge